by

Poplatky 2020

Dle platné Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019

od 6.1.2020  každé pondělí v době 9-11 hod a středu v době 8-12 hod. a 15-18 hod. v kanceláři obecního úřadu. Je možno zaplatit i bezhotovostně na účet obce Roseč č.ú. 0603 135 369/0800      VS je vždy uveden vedle daného poplatku.

Poplatek:  odpady obyvatelstvo: 500,- Kč/osobu/rok           VS 1340000 + číslo popisné domu

Poplatek :   pes 100,- Kč/rok                                        VS 1341000 + číslo popisné domu majitele

(Bez platné známky na popelnici nebude od 1.2.2020 zajištěn odvoz odpadu.)

Stočné za rok 2019 : 10,-kč/1m3, kdo má paušál je cena 350,-Kč za rok na osobu. Kdo ve smlouvě zaškrtl za  a)výši vody z veřejného vodovodu,musí doložit fakturu od firmy ČEVAK
VS 2321000+číslo popisné domu

 

by

Odpady na rok 2020

Vážení spoluobčané,

naším společným zájmem je mimo jiné i péče o životní prostředí a s tím spojená likvidace komunálního odpadu dle vyhlášky Obce Roseč č. 01/2015 – O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Na začátek pár čísel:

Za rok 2018 jsme zaplatili za likvidaci komunálního odpadu 149 410,-Kč

Za likvidaci separovaného odpadu 75 715,30 Kč

Za likvidaci nebezpečného odpadu 5 576,60 Kč

Vybráno na poplatcích 107 700,-Kč

Za třídění odpadu od firmy EKO-KOM jsme dostali  38 065,50 Kč

Obec Roseč doplatila na likvidaci komunálních odpadů v roce 2018 – 41 710,-Kč.

Naposledy se navýšil poplatek na likvidaci komunálních odpadů v roce 2013 ze 400,-Kč na 450,- Kč. Na rok 2020 jsme museli přistoupit ke zvýšení poplatku na 500,-Kč na osobu a podnikatelský poplatek z 600,-Kč na 1000,-Kč za 1ks / 120 l nádobu.

 

Proto žádáme o pomoc při třídění odpadů a tím dopomůžete ke snížení finančních nákladů. 

Odpad  – kam s ním ?

Tříděný . separovaný odpad:

 Na Papír, Sklo, Plasty a Železný odpad máme tři sběrná hnízda (za obecní hospodou, za bývalým obchodem čp. 5 a za domem čp.44). Na začátku roku jsme rozdali zhruba 90 sad tašek na separovaný odpad. Myslím, že tato opatření dopomohli i k navýšení zpětných finančních bonusů od firmy Eko-kom a.s.

Nebezpečný odpad

Patří sem barvy, lepidla a oleje, pneumatiky se odváží 2x ročně.

Elektrotechnické výrobky

Naprostou většinu vysloužilých elektrotechnických výrobků je možné vrátit zpět prodejci. Obec Roseč pořídila od firmy Asekol klec na drobné elektro (roboty, počítače, vysavače, drobná elektronika). Nesmí se do ní dávat velké elektrospotřebiče a monitory. Tato klec je přístupná v úřední hodiny nebo po domluvě. Oddělený sběr baterií, světelných zdrojů (zářivek, výbojek) můžete dávat do prodejny Jednoty v Roseči. Jinak je možné většinu elektrotechniky, tedy kuchyňských elektrospotřebičů jako jsou myčky, ledničky, sporáky, televize atd. nechat odvézt prodejci. Financování systému sběru a recyklace těchto výrobků je zajištěno systémem výběru „recyklačních poplatků“, které se připočítávají k ceně výrobků nových automaticky.

Velkoobjemový odpad

Koberce, linoleum, křesla, zahradní nábytek atd. – nechává odvézt obec 2x do roka. Bohužel si mnoho spoluobčanů myslí, že mohou vyvézt vše. Tento sběr se dělá na množství přiměřené zhruba 50 kg na osobu.

NE !!! – Likvidaci Veškerého Odpadu Z Domu Si Musí Občané Zajistit Odvozem Na Skládku Fedrpuš Na Své Finanční Náklady.

Bioodpad

Do bioodpadu patří např. zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady – tráva, listí, a uvadlé květiny. Tento odpad musí být kompostován a tudíž nepatří do popelnic!! Každý měl možnost získat kompostér zdarma od obecního úřadu nebo může odvážet na kompost k ČOV Občiny, kde je komunitní kompostování zeleně z veřejných prostor.

Stavební odpad

Zbytky omítek, střešní krytina, rozbité cihly tvárnice atd. lze likvidovat dle vyhlášky pouze odvozem na skládku za úplatu.

Jedlé oleje a tuky

Toto je novinka v letošním roce. Obec Roseč uzavřela smlouvu s firmou zabývající se likvidací jedlých olejů a tuků. Tato firma je recykluje a používá dál např. do paliv. U obecního úřadu bude přistavena nádoba na tento odpad. Oleje z fritéz, tuky po pečení atd. dávejte do PET plastových lahví nebo kelímku a můžete dávat v úřední hodiny nebo po domluvě do této nádoby.

Textil

Dále jsme pořídili formou výpůjčky kontejner na textil, který je u obecního úřadu a občané ho mohou vždy v úředních hodinách nebo po domluvě využít. Také se pravidelně dělá sbírka pro diakonii Broumov. Tato sbírka je vždy nahlášena minimálně 3 týdny předem informačními letáky.

Komunální odpad

Všechno ostatní co není v předešlých skupinách.

 

Děkuji občanům za spolupráci a dodržování vyhlášky o odpadech.

 

Miroslava Beránková, starostka obce Roseč

1 2