Dle platné obecně závazné vyhlášky bude proveden ve dnech 1.5.-3.5.2015 sběr televizí, lednic, ostatních spotřebičů a nebezpečného (auto a jiné baterie, pneumatiky, barvy a nádoby od barev, olej atd.) a objemného odpadu. Odpad se bude shromažďovat do kontejneru přistavěného na návsi před obecním úřadem. Drobné plechovky od barev musí být v igelitovém pytli.