Od 2.1.2017 je možné na obecním úřadě platit poplatky za odpad,poplatky za psa a stočné.Výše poplatků je stejná jako v loňském roce.
Tyto platby je možné platit i převodem na účet 0603 135 369/0800.
Odpady 450,-Kč/osoba/rok – VS 13400+číslo popisné domu
Pes 100,-/rok – VS 13410+číslo popisné‘
Stočné dle smlouvy o odvádění odpadních vod VS 23210+číslo popisné