koná se 27.2.2016
ve 13,00 hodin na návsi před obecním úřadem masky žádají pana starostu o svolení průchodu obecními uličkami
ve 13,10 hodin průvod masek vychází za doprovodu muzikantů od obecního úřadu
Po skončení průvodu bude slavnostní ukončení masopustu v hospodě u Jitky

Všichni jste srdečně zváni