Od 4.1.2015 bude možno uhradit poplatky každé pondělí v době 9-11 hod a středu v době 8-12 hod. a 15-18 hod. v kanceláři obecního úřadu.
Je možno zaplatit i bezhotovostně na účet obce Roseč č.ú. 0603 135 369/0800 VS je vždy uveden vedle daného poplatku.
Poplatek: odpady obyvatelstvo: 450,- Kč/osobu/rok           VS 1340000 + číslo popisné domu
Poplatek: odpady podnikatelé: 600,- Kč/rok           VS 3722000+číslo domu podnikání
Poplatek pes:   pes 100,- Kč/rok                             VS 1341000 + číslo popisné domu majitele
(Bez platné známky na popelnici nebude od 1.2.2016 zajištěn odvoz odpadu.)
Také se bude vybírat stočné za rok 2015 (jedná se o část obce, která je napojena na kořenovou ČOV Občiny). Stočné je ve výši 7,-Kč za 1m3. Platba paušálem je 245,-Kč za osobu. VS 2321000+číslo popisné domu.