Obecní úřad v Roseči oznamuje, že na základě platné vyhlášky bude proveden sběr nebezpečného odpadu (barvy, nádoby od barev, pneumatiky atd.), velkoobjemového odpadu a elektrospotřebičů. Sběr proběhne ve dnech 14.-15.11.2015 do kontejneru, který bude přistaven na návsi před budovou obecního úřadu čp.46.