Marta Zmrhalová

by

Výběr poplatků

Obecní úřad Roseč informuje občany o výběru poplatků na rok 2019 a výběr stočného za rok 2018

Poplatky lze zaplatit v úřední hodiny nebo přes účet 0603 135 369/0800

Poplatek za odpad činí /450kč osoba / rok                Variabilní symbol  1340000+číslo popisné domu

Poplatek za psa činí 100kč/ rok                                     Variabilní symbol  1341000 +číslo popisné domu

Stočné 10kč  za 1m3 nebo paušál 350kč osoba /rok   Variabilní symbol 2321000+číslo popisné domu

Bez platné známky na popelnici nebude od 1.2.2019 zajištěn odvoz odpadu.